පිළිබඳ

JINHUA සැනසිල්ලේ VEHICLE.CO. ලිමිටඩ්, ඔබ මත රඳා පවතින්න පුළුවන්ද එය Jinhua, කොළ හා බලය ඉතිරි ප්රවාහන සිය අරමුනු පදනම් හා ඒ නිසා ජනතාව නිරෝගී සහ සුවපහසු ගමන හැඟීමක් ලබා දෙන ෙෂේජියෑං පළාත, චීනය, පිහිටා ඇත සමාගමක් වේ. සමාගම ප්රධාන වශයෙන් ඊ-පා පැදි, ගමනාගමන ස්කූටර්, විදුලි රෝද පුටු ආදිය විවිධ වර්ගයේ නිෂ්පාදනය සහ විකිණීම් ඇත

වැඩිදුර කියවන්න

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

පැමිණීම නිෂ්පාදන

Partener


WhatsApp Online Chat !